MoneyWorks
софтуер, който знае всичко за вашия бизнес
версия от 29-06-2017

офис: 07001-93-93
офис: 0887-66-86-58
www.gensoft.bg


Тестова версия
За нуждите на тестването, какъвто и служител и парола да въведете, Вие ще бъдете допуснати до системата.
Тук Вие споделяте една и съща база данни с останалите тестващи с всички произтичащи от това предимства и недостатъци.
Език / Language
Потребител
Парола